...mať pokoru prijať to, čo zmeniť nemôžem,
   mať odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem,
   mať múdrosť, aby som dokázal jedno od druhého odlíšiť...
   
Záver dvanástich krokov anonymných alkoholikov
inšpirovaný sv. Františkom z Assisi

 
 

Mgr. Karolína Hlobilová
klinický psychológ v Bratislave

SÚKROMNÁ PSYCHOLOGICKÁ PRAX

 
Jeseň     Človek sa môže ocitnúť v náročnej životnej situácii, kedy stráca kontakt so svojimi zdrojmi vnútornej sily a nedokáže sa sám, či ani s pomocou priateľov a rodiny, s touto situáciou vysporiadať.
Môže ísť o úzkosť, pochybnosti o sebe, depresie, poruchy príjmu potravy, osobnostnú alebo vzťahovú krízu, či psychosomatické problémy.
Odborné sprevádzanie v náročnej životnej situácii často pomôže lepšie porozumieť situácii, znovu sa dostať do kontaktu so svojimi vnútornými zdrojmi a nájsť vlastnú cestu von z problematickej situácie.
 
   

 

 
Kto som

Od roku 2002 som pracovala na pediatrickej klinike, kde som sa venovala deťom a adolescentom s psychosomatickými ochoreniami, ale tiež sprevádzaniu detí a adolescentov s chronickými chorobami ako sú Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, juvenilná idiopatická artritída, lupus a podobne. V rokoch 2002 až 2006 som pracovala tiež na Transplantačnej jednotke kostnej drene, kde som sprevádzala deti a ich rodiny v náročnom procese transplantácie kostnej drene.

   
 

Hmyz

    Kvalifikácia:
 • Magisterské štúdium psychológie na FFUK v Bratislave
 • Atestácia z klinickej psychológie (v roku 2006)
 • Pracovné skúsenosti:
 • 2.detská klinika LFUK a DFNsP v Bratislave (2002-2016)
 • Transplantačná jednotka kostnej drene 2.detskej kliniky
 • Detská klinika LFUK a NÚDCH v Bratislave (od 2017)
 • Výcviky a odborné školenia:
 • Katatýmne imaginatívna psychoterapia
 • Bazálna stimulácia (základný stupeň)
 • Členstvo:
 • SSKIP (Slovenská spoločnosť pre katatýmne
     imagnatívnu psychoterapiu)
 • Slovenská komora psychológov

 •  
   
  Oblasti pomoci

  Papageno Dospelí klienti:

 • Vzťahové problémy
 • Náročné životné situácie
 • Úzkostné a depresívne stavy
 • Psychosomatické problémy
 • Posttraumatické stavy
 • Poruchy príjmu potravy
 • Zvládanie bolesti a telesných ochorení
 • Rodinní príslušníci detí a adolescentov
     so závažným somatickým ochorením
 • Deti a adolescenti:
 • Školské problémy (úzkosť, tréma, šikanovanie, špecifické poruchy učenia a iné)
 • Sprevádzanie pri závažnom somatickom ochorení (M.Crohn, ulcerózna kolitída, onkologické ochorenie a iné)
 • Psychosomatické ťažkosti (bolesti brucha, hlavy, zápcha, pomočovanie a iné)
 • Poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia, mentálna bulímia a iné)
 •    

   
   
  Cenník

  Pracovňa Na prvom stretnutí sa porozprávame o vašom (resp. vášho dieťaťa) aktuálnom probléme a jeho pozadí a dohodneme sa na ďalšom postupe a frekvencii stretnutí tak, aby to zohľadňovalo vaše potreby a možnosti.
  Pravidelnosť je dôležitá pre efektivitu spolupráce, stretnutia sa zvyčajne opakujú raz týždenne.

  • individuálne sedenie - 50 minút ...... 40 €
  • párové sedenie - 90 minút .............. 60 €
  Storno poplatok - zrušenie sedenia menej ako 24 hodín pred termínom (plná suma).

  V prípade sprevádzania ťažko chorého dieťaťa a jeho rodičov, resp. ťazko chorého dospelého klienta, je po dohode možné psychologickú intervenciu dohodnúť v domácom prostredí klienta.

  • intervencia v domácom prostredí ... cena podľa individuálneho dohovoru s klientom
     

   
   
  Veže  
  Kontakt

  Mgr. KAROLÍNA HLOBILOVÁ - Súkromná psychologická prax


  Telefón: 0908 834 232 - V čase práce s klientmi nezdvíham telefón.
                                     - Pošlite sms, prosím, ozvem sa vám neskôr.

  E-mail: karcihlo@gmail.com   (môžete mi tu priamo teraz napísať)


                                     


  Adresa: Cukrová 14, 811 08 Bratislava 1 (pri Medickej záhrade)
                Parkovanie je možné v blízkom okolí

     
  Dostupnosť MHD:
  električky, trolejbusy, autobusy.

  Pozrite si:
  INFO o MHD Bratislava
   

  GPS súradnice:
     48.148964
     17.119536